Vašu akciu dojednáte na tel. č.: 0905 262 207
Sv. Florián

Pečené prasa

pečemé peasa

Pečené prasa

Pečené presiatko na drevenom uhlí so zeleninovou oblohov.